Bạn tôi đã trị sạch mụn bằng cao Atiso

Bạn tôi đã trị sạch mụn bằng cao Atiso

Mặt tớ thời gian này lên nhiều mụn quá, chẳng muốn ra ngoài luôn ý. Thấy bảo có thể trị sạch mụn bằng cao Atiso đúng không? Bạn tư vấn cho tớ với.Xem tiếp